top of page

Terma & Syarat Kami

Terma & Syarat Laman Web

Selamat datang di Syarat & Ketentuan penggunaan kami untuk Laman (seperti yang ditentukan di bawah). Penggunaan Laman oleh anda tertakluk pada syarat dan ketentuan ini bersama dengan syarat dan ketentuan khusus yang dinyatakan pada setiap halaman dalam atau bahagian Laman (secara kolektif, "Syarat & Ketentuan") dan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk yang mengenai hak cipta, cap dagang, dan hak harta intelek lain. Penyerahan maklumat anda di Laman tertakluk pada dasar privasi kami (tersedia di  privacypolicy.kashmirtravellinks.com ), yang dengan ini digabungkan dalam Terma & Syarat ini.

 

Istilah "Laman" merujuk kepada laman web Kashmirtravellinks.com, dimiliki, dikendalikan, atau dilesenkan oleh kami yang memaparkan Terma & Syarat ini (atau pautan kepada mereka). Laman web ini boleh merangkumi laman web, laman web mudah alih, dan cara lain yang menggunakan Internet dengan cara kami menyediakan kandungan untuk anda atau menerima kandungan dari anda, termasuk, tanpa batasan, perkhidmatan, ruang sembang, dan papan pesanan).

 

Seperti yang digunakan di seluruh Laman web, termasuk Terma & Syarat ini, istilah "Pautan Perjalanan Kashmir," "Syarikat," "kami," "kami," "kami," dan istilah lain yang serupa mungkin merujuk kepada, satu atau lebih anak syarikat atau sekutu langsung atau tidak langsung. Istilah-istilah ini digunakan untuk kemudahan sahaja dan tidak dimaksudkan sebagai sebutan tepat dari satu entiti tertentu.

 

SILA BACA TERMA & SYARAT HATI-HATI SEBELUM MENGUNDUH, MENGGUNAKAN ATAU MENDAPATKAN BAHAN, MAKLUMAT, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI LAMAN. DENGAN MENGAKSES LAMAN (DAN / ATAU MUAT TURUN, ANDA SETUJU MENERIMA, TANPA BATASAN ATAU KELAYAKAN, SEMUA TERMA & SYARAT. Kami berhak untuk mengubah, mengemas kini, atau membetulkan mana-mana Terma & Syarat atau maklumat yang terdapat dalam Laman web pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan selain dengan memposting syarat yang dipinda ke Laman web. Penggunaan laman web yang berterusan oleh anda bermaksud bahawa anda menerima dan bersetuju dengan Terma & Syarat yang disemak semula. Sekiranya anda tidak menerima Terma & Syarat ini (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa masa), sila keluar dari Laman web dengan segera.

 

Penggunaan Laman web

 

Am

Anda hanya boleh menggunakan Laman web ini sekiranya anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan boleh membuat kontrak yang mengikat secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Laman web ini tidak bertujuan dan tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur. Sekiranya anda berusia di bawah lapan belas (18) tahun atau tidak dapat membuat kontrak yang mengikat secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Harap maklum bahawa syarat dan ketentuan tambahan mungkin berlaku untuk pemesanan, pembelian, transaksi, penggunaan, atau kegiatan yang mungkin terjadi di atau melalui Laman web ini. Anda bersetuju untuk mematuhi Terma & Syarat ini dan apa-apa syarat dan syarat tambahan lain yang diungkapkan di Laman atau berkaitan dengan penggunaan Laman web oleh anda. Anda bersetuju dengan menggunakan Laman web ini bahawa anda bertanggungjawab untuk menggunakan versi terkini yang disediakan oleh kami dan bahawa Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang masalah yang timbul kerana penggunaan anda selain daripada versi terkini dari Laman web ini.

Penggunaan yang Dilarang

Sebarang penggunaan Komersial secara komersial dilarang melainkan anda telah mendapat kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Anda tidak boleh menggunakan Laman web ini untuk menyiarkan atau menghantar apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, melanggar, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, tidak senonoh, radang, pornografi atau tidak senonoh atau sebarang bahan yang boleh membentuk atau mendorong perlakuan yang dianggap sebagai kesalahan jenayah, yang menimbulkan untuk tanggungjawab sivil, atau melanggar undang-undang, atau untuk tujuan lain yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Terma & Syarat ini. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan (a) mengganggu atau mengganggu Laman web, (b) menggunakan, meletakkan, atau menyebarkan virus, worm, bom waktu, dan / atau rutin pengaturcaraan komputer lain yang merosakkan, memintas, mengganggu, atau membahayakan ( atau dimaksudkan untuk melakukan mana-mana yang terdahulu) Laman, termasuk perisian, perkakasan, sistem, dan mana-mana pengguna Laman atau peranti mereka yang mendasari, (c) menggunakan atau berupaya menggunakan robot, labah-labah, peranti automatik, atau automatik atau proses manual untuk memantau, mengikis, atau menyalin Laman, atau maklumat yang terkandung di dalamnya, tanpa izin tertulis dari kami terlebih dahulu, (d) menggunakan apa-apa peranti, perisian, atau instrumen lain untuk memantau, menyalin, mengganggu, mengubah, memusnahkan, merosakkan , menyekat, mengganggu, mengganggu, atau cuba mengganggu Laman web, kandungannya, atau pengoperasiannya tanpa persetujuan tertulis dari kami terlebih dahulu, atau (e) mengambil tindakan yang mengenakan beban besar yang tidak masuk akal atau tidak proporsional pada infrastruktur, sistem atau Laman web.

Dasar Pembatalan

  Semua tempahan tertakluk pada polisi pembatalan kami. Sila tinjau polisi pembatalan yang berlaku semasa proses tempahan.

Privasi & Kerahsiaan

Penyerahan maklumat anda di Laman untuk membuat tempahan atau perkhidmatan lain yang disediakan untuk anda di Laman ini tertakluk pada dasar privasi kami (tersedia di  privacypolicy.kashmirtravellinks.com ). Sebarang komunikasi seperti carian, pertanyaan, komen, cadangan, sembang, permintaan dan komunikasi serupa yang anda kirimkan kepada kami bukanlah komunikasi sulit, dan kami bebas menggunakan, memperbanyak, menerbitkan, menyebarkan, dan mendedahkan komunikasi tersebut. Kami tidak berkewajiban untuk melindungi komunikasi tersebut dari pendedahan. Kami mungkin menggunakan, memperbanyak, menerbitkan, menyebarkan, dan mendedahkan komunikasi tersebut kepada orang lain tanpa batasan dan tanpa kewajiban kepada anda.

Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain di Internet dan tindakan tertentu di Laman boleh mengakibatkan iklan tertentu dari pihak ketiga, termasuk maklumat yang mungkin dipaparkan di tingkap lain atau di laman web pihak ketiga. Kami menyediakan pautan ini semata-mata untuk kemudahan anda. Penyertaan pautan ini sama sekali tidak menunjukkan sokongan, sokongan, atau persetujuan kami terhadap laman web tersebut, kandungan, produk, atau perkhidmatan laman web tersebut, atau pengendali laman web tersebut. Kami tidak berkewajiban untuk mengkaji atau memantau setiap laman web yang dihubungkan ke atau dari Laman web ini. Penggunaan laman web sedemikian oleh anda adalah risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat laman web tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan, produk, perkhidmatan, atau amalan laman web pihak ketiga.

Kesalahan Komunikasi / Urus Niaga yang Hilang

Kashmir Travel Links tidak bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi, kesilapan, kesukaran, atau kerosakan lain atau transaksi, penghantaran, mesej, atau entri yang hilang, dicuri, atau salah arah di atau berkaitan dengan Laman ini.

 

Ketersediaan

Laman web ini tersedia untuk sesiapa sahaja yang mempunyai akses Internet. Walau bagaimanapun, Laman web ini mungkin tidak tersedia secara berterusan kerana penyelenggaraan atau pembaikan atau kerana masalah atau kerosakan komputer atau peranti mudah alih, gangguan dalam perkhidmatan Internet atau keadaan lain yang tidak dijangka. Laman web ini mengandungi maklumat mengenai perkhidmatan kami. Kandungan Situs, termasuk konten iklan, ditujukan untuk digunakan dan ditampilkan hanya jika penggunaan dan paparannya diperbolehkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Setiap produk atau perkhidmatan tidak sah sekiranya dilarang oleh undang-undang.

Terma & Syarat untuk Lawatan & Perkhidmatan kami

 

Am

Dengan membuat tempahan atau mengambil bahagian dalam lawatan atau produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan Kami (“Kashmir Travel Links”), anda (“anda”) bersetuju dengan Terma & Syarat ini.
Dengan menempah Lawatan, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda membuat tempahan atas nama orang lain, anda menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk menerima dan anda menerima Syarat ini bagi pihak orang lain dalam kumpulan anda.

 

Penerimaan Risiko

Anda mengakui bahawa produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami mungkin melibatkan sejumlah besar risiko terhadap kesihatan dan keselamatan anda. Dengan melakukan perjalanan dengan kami, anda menyedari bahawa anda telah mempertimbangkan potensi risiko terhadap kesihatan dan keselamatan. Anda dengan ini memikul tanggungjawab untuk semua risiko tersebut dan membebaskan Syarikat dari semua tuntutan dan punca tindakan yang timbul dari sebarang kerugian, kerosakan atau kecederaan atau kematian akibat risiko yang wujud dalam perjalanan, termasuk aktiviti pengembaraan, mengunjungi mana-mana destinasi yang ditawarkan oleh kami.
Anda mengakui bahawa tahap dan sifat risiko peribadi yang terlibat bergantung pada produk atau perkhidmatan yang ditempah dan lokasi di mana produk atau perkhidmatan beroperasi, dan bahawa mungkin terdapat tahap risiko peribadi yang signifikan untuk mengambil bahagian, terutamanya mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal, perjalanan ke lokasi terpencil, pengangkutan dengan kapal, penyertaan dalam "sukan pengembaraan" atau aktiviti berisiko tinggi lain, atau perjalanan ke Tempat dengan infrastruktur terhad, Piawaian kebersihan, penginapan dan pengangkutan di Tempat-tempat tertentu di mana Lawatan berlangsung sering kali lebih rendah daripada standard yang mungkin anda jangkakan di Negeri atau wilayah kediaman anda. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab memberikan maklumat atau panduan berkenaan dengan adat istiadat setempat, keadaan cuaca, masalah keselamatan khusus, cabaran fizikal atau undang-undang yang berlaku di mana-mana lokasi di mana Lawatan, produk atau perkhidmatan dikendalikan. Anda mengakui bahawa anda telah mempertimbangkan potensi risiko, bahaya dan cabaran serta kemampuan dan keperluan peribadi anda sendiri, dan anda dengan jelas menanggung risiko yang berkaitan dengan perjalanan dalam keadaan seperti itu.
Anda mesti sentiasa mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di semua Tempat. Sekiranya anda tidak mematuhi perkara di atas atau melakukan tindakan haram semasa Lawatan atau, jika menurut pendapat Syarikat, tingkah laku anda menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan bahaya, kesusahan, Syarikat boleh menghentikan pengaturan perjalanan anda pada produk apa pun atau perkhidmatan dengan segera atas perbelanjaan anda dan tanpa sebarang tanggungjawab ke atas Syarikat. Anda tidak akan berhak mendapat sebarang pengembalian wang untuk perkhidmatan yang tidak digunakan atau terlewat atau kos yang timbul akibat penamatan pengaturan perjalanan anda, termasuk, tanpa batasan, perjalanan pulang, penginapan, makanan, dan kejadian sampingan.
Anda bertanggungjawab untuk sebarang kos (termasuk kos pembaikan, penggantian dan pembersihan) yang ditanggung oleh kami atau pembekal kami atas kerosakan harta benda, kemusnahan atau kecurian yang disebabkan oleh anda semasa Lawatan. Anda bersetuju untuk segera melaporkan sebarang kerosakan yang sudah ada kepada wakil Syarikat dan kakitangan tempat penginapan, perkhidmatan pengangkutan, atau kemudahan secepat mungkin setelah ditemui.
Anda bersetuju untuk mengambil semua langkah yang berhati-hati berkaitan dengan keselamatan anda sendiri semasa Lawatan, dengan menggunakan alat keselamatan yang betul (termasuk tali pinggang keledar, tali pinggang keledar, alat pengapungan dan topi keledar) dan mematuhi semua tanda yang dimuatkan dan amaran lisan atau bertulis mengenai kesihatan dan keselamatan. Syarikat dan Pembekal Pihak Ketiga (seperti yang ditentukan di sini) tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan anda mematuhi arahan atau amaran keselamatan.

Pendahuluan

Semasa membuat tempahan, bayaran pendahuluan sebanyak 50% dari jumlah yang ditentukan untuk lawatan tertentu) perlu dibuat untuk mengesahkan tempahan.

Sekiranya tempahan dibuat 10 hari atau kurang sebelum keberangkatan, pembayaran penuh perlu dibayar semasa membuat tempahan.
Beberapa produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pengendali Pelancongan mungkin meminta anda untuk membuat pembayaran penuh semasa membuat tempahan. Pengendali Pelancongan akan memberitahu anda mengenai sebarang keperluan tersebut sebelum pengesahan mengenai tempahan yang berlaku.

Pembayaran dengan Kad Kredit / Kad Debit

Sekiranya membuat deposit atau pembayaran dengan kad kredit, sebagai pengembara atau Pelanggan, anda bersetuju dan menerima tanggungjawab penuh untuk pembayaran dan tidak akan bertanggung jawab kepada "Kashmir Travel Links" dari jumlah yang dicaj balik atau dipertikaikan. Semua caj balik atau jumlah yang dipertikaikan mesti dibayar balik kepada Syarikat dengan segera.

Pembatalan / Tiada Tayangan

Sekiranya berlaku pembatalan pengaturan perjalanan kerana sebab apa pun, Kami mesti diberitahu perkara yang sama secara bertulis. Bayaran pembatalan akan berkuat kuasa mulai dari masa / tarikh kami menerima intimasi anda secara bertulis. Bayaran pembatalan dikenakan untuk pakej dan / atau perkhidmatan tanah.

0 - 24jam sebelum menempah 0% Tour.
21 Hari atau lebih sebelum ketibaan 50% dari Lawatan.
21 Hari atau Kurang sebelum ketibaan 100% daripada Lawatan.
Tiada Pertunjukan - Tanpa Bayaran Balik.

Untuk sebarang tiket Keretapi / Penerbangan / Helikopter / Bas / Kereta Gantung yang terlibat, bayaran balik akan dikenakan mengikut polisi pembatalan yang dinasihatkan semasa membuat tempahan, oleh penyedia perkhidmatan.

Pada masa Pembatalan tiket Kereta Api / Penerbangan / Helikopter / Bas, caj perkhidmatan kami akan dikenakan.

Pembayaran yang dibuat melalui kad kredit akan dikenakan 5% dari jumlah semasa Pembatalan perkhidmatan.

Bayaran Balik

Berkenaan dengan pengembalian perkhidmatan yang tidak digunakan / yang tidak digunakan (yang dibayar dan dibatalkan terlebih dahulu) jumlah pengembalian dana akan dibuat berdasarkan kebijakan pembatalan seperti yang dijelaskan di atas dan wang tersebut akan dikembalikan kepada orang yang telah melakukan pembayaran kepada kita. Harap maklum bahawa proses pembayaran balik mungkin memakan masa 3 - 7 hari bekerja.

Sekiranya pembayaran dibuat melalui kad kredit, kami akan mengembalikan jumlah tersebut ke akaun Bank orang itu sahaja, setelah mendapat maklumat akaunnya. 
Tidak ada pengembalian wang atau pengurangan yang akan dibuat kepada mana-mana anggota lawatan berkenaan dengan Penerbangan, Penginapan, Makanan, Jalan-jalan, Pengangkutan atau perkhidmatan lain yang termasuk dalam lawatan, tetapi tidak digunakan oleh anggota lawatan kerana alasan peribadi.

Harga & Cukai

Kami berhak untuk mengubah harga lawatan yang tidak terjual pada bila-bila masa dan memperbaiki kesilapan pada harga lawatan yang disahkan. Kami juga berhak untuk menaikkan harga lawatan yang disahkan semata-mata untuk membenarkan kenaikan yang merupakan akibat langsung dari perubahan:
Harga pengangkutan penumpang yang disebabkan oleh kos bahan bakar atau sumber lain;
Dari semasa ke semasa Syarikat boleh menawarkan pengurangan harga pada produk atau perkhidmatan tertentu. Harga yang dikurangkan hanya berlaku untuk tempahan baru. Tempahan di mana pembayaran sekurang-kurangnya deposit telah diterima oleh Syarikat tidak berhak mendapat penurunan harga.

Butiran diperlukan untuk tempahan

Sebagai syarat membuat tempahan, anda mesti memberikan maklumat yang diminta oleh kami bersama-sama dengan pembayaran akhir dan jika anda gagal memberikan maklumat yang diminta oleh kami untuk Tiket Udara, Permit, atau Perkhidmatan lain yang memerlukan maklumat anda, anda akan bertanggungjawab untuk sebarang Harga kenaikan, bayaran atau kerugian termasuk kegagalan memperoleh atau menyediakan perkhidmatan tersebut. Sekiranya anda gagal memberikan maklumat yang diperlukan oleh kami, Kami berhak untuk memperlakukan tempahan anda (atau komponen yang berkaitan dengan tempahan anda) sebagai dibatalkan dan memungut sebarang bayaran pembatalan yang dianggap munasabah oleh Syarikat, mengikut budi bicara mutlaknya.

Tambahan

"Ekstra" merujuk kepada sebarang aktiviti, pengangkutan, makanan, produk atau perkhidmatan yang tidak termasuk dalam jadual perjalanan atau harga Lawatan. Anda bersetuju bahawa sebarang bantuan yang diberikan oleh wakil Syarikat dalam mengatur, memilih, atau membuat tempahan, adalah Pilihan Tambahan adalah semata-mata atas permintaan anda dan Syarikat tidak memberikan jaminan.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang tanggungjawab untuk kehilangan, kerosakan, kematian, kecederaan diri, penyakit, tekanan emosi, penderitaan mental atau kecederaan psikologi atau kehilangan atau kerosakan harta benda yang berkaitan dengan Pilihan Tambahan adalah tanggungjawab sepenuhnya pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan tersebut atau aktiviti.

Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap pembekal pihak ketiga

Syarikat membuat perjanjian dengan penyedia penginapan, Penyedia Kegiatan, Syarikat Penerbangan, Syarikat Pengangkutan, Pengendali Basikal, dan pemandu tempatan, dan pihak bebas lain ("Pembekal Pihak Ketiga") untuk memberi anda beberapa atau semua komponen dari tempahan anda. Pembekal Pihak Ketiga juga boleh menggunakan perkhidmatan pengendali tempatan dan sub-kontraktor. Walaupun Syarikat mengambil perhatian yang sewajarnya dalam memilih Pembekal Pihak Ketiga, Syarikat tidak dapat mengawal Pembekal Pihak Ketiga, dan tidak mengawasi Pembekal Pihak Ketiga dan oleh itu tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan atau peninggalan mereka. Sebarang perkhidmatan yang disediakan oleh Pembekal Pihak Ketiga tertakluk kepada terma dan syarat yang dikenakan oleh Pembekal Pihak Ketiga ini dan tanggungjawab mereka dibatasi oleh tarif, syarat pengangkutan, tiket dan baucar serta perjanjian yang mengatur penyediaan perkhidmatan mereka. Ini mungkin menghadkan atau mengecualikan tanggungjawab Pembekal Pihak Ketiga. Anda mengakui bahawa Pembekal Pihak Ketiga beroperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di tempat-tempat di mana mereka beroperasi dan Pengendali Pelancongan tidak menjamin bahawa mana-mana Pembekal Pihak Ketiga mematuhi undang-undang negara / Negara tempat tinggal anda atau bidang kuasa lain .
Syarikat tidak bertanggungjawab dan tidak akan memikul tanggungjawab untuk sebarang tuntutan, kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada ketidakselesaan, kehilangan kesenangan, kesal, kecewa, kesusahan atau kekecewaan, sama ada fizikal atau mental, yang disebabkan oleh tindakan atau peninggalan mana-mana pihak selain Syarikat dan pekerjanya.
Syarikat tidak bertanggungjawab atas tindakan atau peninggalan, sama ada cuai atau sebaliknya, terhadap Pembekal Pihak Ketiga atau kontraktor bebas mana pun.

Had Liabiliti

Syarikat dan rakan kongsi, anak syarikat dan pekerja, sekutu, pegawai, pengarah, wakil, dan pemegang tugasnya masing-masing tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, kehilangan, harta benda atau kecederaan kepada, atau kematian, orang yang dialami secara langsung atau tidak langsung oleh tindakan atau peninggalan mana-mana penyedia lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kecacatan pada mana-mana Pesawat, Bot, atau Kenderaan yang dikendalikan atau disediakan oleh penyedia lain tersebut; dan apa-apa kerugian atau kerosakan akibat kelewatan, pembatalan, atau gangguan dengan cara apa pun yang disebabkan oleh undang-undang, peraturan, tindakan atau kegagalan untuk bertindak, tuntutan, perintah, atau penggantungan mana-mana pemerintah atau mana-mana bahagian atau ejennya, atau oleh tindakan Tuhan , Serangan, Kebakaran, Banjir, Perang, Pemberontakan, Keganasan, Pemberontakan, Penyakit, Kuarantin, Epidemik, Pencurian, atau sebab lain di luar kawalan mereka. Anda mengetepikan sebarang tuntutan terhadap Syarikat atas kerugian, kerosakan, kecederaan, atau kematian tersebut.
Sekiranya berlaku kerugian, kematian, kecederaan atau penyakit disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Syarikat atau Pembekal Pihak Ketiga dari sebarang perkhidmatan yang menjadi sebahagian daripada kontrak tempahan maka Syarikat menghadkan tanggungjawabnya, jika berlaku oleh semua konvensyen antarabangsa yang terpakai.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab dengan cara apa pun untuk kematian, kecederaan badan, penyakit, kerosakan, kelewatan atau kerugian lain atau kerugian orang atau harta benda, atau kos kewangan yang timbul secara langsung dan tidak langsung, atau kerana kegagalan Syarikat memulakan, melaksanakan atau menyelesaikan apa-apa kewajipan yang terhutang kepada anda sekiranya kematian, kelewatan, kecederaan badan (termasuk tekanan emosi atau kecederaan), penyakit, kerosakan atau kerugian atau kerugian lain kepada orang atau harta benda disebabkan oleh Akta Tuhan, perang atau operasi seperti perang, kerosakan mekanikal , kegiatan pengganas atau ancamannya, pergolakan sivil, kesukaran pekerja, campur tangan pihak berkuasa, gangguan politik, bagaimanapun dan di mana pun perkara yang sama mungkin timbul atau disebabkan, rusuhan, pemberontakan dan pengekangan pemerintah, kebakaran, cuaca yang melampau, risiko besar terhadap kesihatan manusia seperti wabak penyakit serius termasuk mutasi atau variasi, dan kesan berterusan, Covid-19 atau SARS-CoV-2, atau apa-apa sebab lain di luar kawalan wajar dari Co mpany atau Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga, sama ada boleh diramalkan atau tidak, yang akan menjadikannya berbahaya atau tidak layak untuk Lawatan bermula atau diteruskan, mana-mana dan semuanya, secara individu dan kolektif, merupakan "Force Majeure".

Undang-undang dan Peraturan tempatan

Semua peserta lawatan yang dikendalikan oleh kami diharapkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan Tempat / Negara / Negara / UT / Kawasan yang dikunjungi dan sebarang kegagalan untuk melakukannya dapat menghilangkan semua kewajiban yang mungkin kami miliki kepada anda.

Hubungi

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai dasar ini, sila hubungi kami di info@kashmirtravellinks.com

bottom of page